How do we discern the Lord’s Will?


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· 2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. (Romans 12:1-2 NA28)

1 Therefore, I urge you brothers through the compassions of God to present your bodies as living, holy sacrifices, well pleasing to God, which is your spiritual service. 2 And do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind that you may discern the will of God, that which is good and well pleasing and perfect. (Romans 12:1-2 translated from the NA28 Greek text)

Both the Apostle John and the Apostle Paul used light and darkness in analogies pertaining to spiritual life and spiritual death. For instance, in John 1:4, 5 the Apostle says, “ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.” Or, “In Him was life, and the life was the light of men; and the light shines in the darkness and the darkness does not grasp it.” In order to lay the foundation for this discussion on discerning the Lord’s will, it is imperative that we understand what is being said in these two verses. First, the “Him” in v4 refers back to ὁ λόγος or “the Word” from v1. This is, of course, our Lord Jesus Christ. In v4, we learn that in Him was ζωὴ or zōē, “life.” This ζωὴ is not simply the life we all have here and now, but was φῶς τῶν ἀνθρώπων or the “the light of men.” What does that mean? This light comes from God and brings to this dark world true knowledge, moral purity, and the light that shows the very presence of God. Finally, notice that this light shines into the darkness, but the darkness does not “receive, admit, or grasp” it. Those who discern the will of God are in His light. Those who cannot are in darkness.  Continue reading

Christians’ true status in this lost and dying world


by Mike Ratliff

17 And HE came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near; 18 for through Him we both have our access in one Spirit to the Father. 19 So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints, and are of God’s household, 20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone, 21 in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord, 22 in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. (Ephesians 2:17-22 NASB)

11 Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. 12 Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. (1 Peter 2:11-12 NASB)

When a Christian is born of God into His Kingdom he or she also undergoes a change in status not only there, but in the kingdom of darkness, the world, from which they came. Carefully read the two passages I placed at the top of this post from the Apostles Paul and Peter. Sadly so much of what we hear in what pretends to be Christianity these days emphasizes the exact opposite focus. They push agendas of political reform and social change rather than in truly discipling their flocks to prepare them to be aliens and strangers (pilgrims) just passing through a very hostile world on the way to their real home.  Continue reading

Are you still in your sins?


by Mike Ratliff

22 For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. 23 But each in his own order:Christ the first fruits, after that those who are Christ’s at His coming, 24 then comes the end, when He hands over the kingdom to the God and Father, when He has abolished all rule and all authority and power. (1 Corinthians 15:22-24 NASB)

“Christian Universalists” say that God would not send people to burn in Hell for eternity. What is their basis for this? They misquote passages such as the one I placed at the top of this post saying that “all’ and “all’ means all people. The basis for taking this stand is this, “I reject that God will send all unbelievers to burn in Hell eternally!” Really? On what are you basing that? It sure cannot be Sacred Scripture unless you are one who takes a little from here and a little from there and ignores context and the rest of it that states the very opposite. Continue reading

Therefore, having been justified by faith…


by Mike Ratliff

1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Romans 5:1 NA28)

1 Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. (Romans 5:1 translated from the NA28 Greek text)

In this post we will look at Romans 4:13-5:1 which is the application of the theology that Paul presents in Romans 3:20-31, which could be summarized with the statement, “By works of the law no human being will be justified in his sight since through the law come knowledge of sin, but the righteousness of God is manifest through faith in Jesus Christ for all who believe.”  In this time of “doctrinal indefiniteness” that seems to have overridden most of the “visible church,” we must become determined to define the gospel of our Lord Jesus Christ biblically and in no uncertain terms that we truly in Christ know what we believe and why we believe it. Also, that we know it so well that we can defend it against all attempts by our enemy and his people to corrupt it and distract us from obeying it.   Continue reading

Christian unity through humility


by Mike Ratliff

12 So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience; 13 bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you. 14 Beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity. 15 Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body; and be thankful. 16 Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. 17 Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. (Colossians 3:12-17 NASB)

The number one accusation thrown at those who take up the armor of God and use it in the battle as they are called to do, is that they are full of pride. Those who use this fiery dart are equating certainty with pride. Extra Biblical revelation should never be used in the battle by God’s warriors. Instead, the source of truth that is used is the sword of the Spirit itself, the Word of God. Experience is extra-Biblical. Man’s teachings, if contrary to the Word of God, are extra-Biblical. One’s own private interpretation of Scripture and/or experience is extra-Biblical. Feelings are extra-Biblical.

These battles may appear to cause disunity in the Body, but unity that is held together through compromise is false. Christians should never seek to be yoked up with those who hold doctrine or beliefs that are contrary to the truth from God’s Word or are based solely on extra Biblical sources. Unity in the Body of Christ is commanded in God’s Word, but that unity is not based in compromise, but love and humility within those who are obedient to God’s truth. Continue reading

Sola Scriptura and unbelief


by Mike Ratliff

Sola Scriptura       In Sacred scripture alone we find
Sola Gratia            Salvation is by grace alone
Sola Fide               Through faith alone
Solus Christus      In Christ alone
Soli Deo Gloria!    For the glory of God alone!

3 And the tempter came and said to Him, “If You are the Son of God, command that these stones become bread.” 4 But He answered and said, “It is written, ‘ Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God.'” (Matthew 4:3-4 NASB)

Unbelief is the fruit of arrogance. I hear nearly every day from some Emergent/Post-Modern know-it-all that certainty is the product of pride and the only ones who are truly humble are those who view uncertainty in all things as a virtue. What is unbelief in this context? To define it we must first define its opposite, belief.

35 Jesus said to them, “ I am the bread of life; he who comes to Me will not hunger, and he who believes in Me will never thirst. (John 6:35 NASB)

Those who “believe in Jesus” are those who do what? Those with belief come to Jesus to partake of this promise instead of seeking fulfillment elsewhere. These believe God; therefore, those in unbelief are those who do not believe God. They may believe Him in some things, but they do not do so to the level that causes them to place all their trust in Him and His promises as their Lord. Those in belief live within the context of Jesus Christ being their Lord while those in unbelief do not. Oh, they compensate to be sure. They create their own Jesus who is more to their liking. Since they created him, they have him being “lord” in their context, but most certainly not according to that which we are clearly given in Sacred Scripture. Continue reading

Who is El-Shaddai?


by Mike Ratliff

1 Now when Abram was ninety- nine years old, the Lord appeared to Abram and said to him,
“I am God Almighty;
Walk before Me, and be blameless.
2 “I will establish My covenant between Me and you,
And I will multiply you exceedingly.” (Genesis 17:1-2 NASB)

In these last days it is imperative that God’s people have a more complete knowledge of God. So, in light of this, let us look at one of the names of God that speaks much about His power and provision. God keeps His part of the covenants He makes and it is this name, El-Shaddai, that God used for Himself that gives us much comfort as we come to understand that He helps and blesses His people. El-Shaddai (   אל שׁדּי  ) – We must never forget that in Hebrew we read from right to left and this name of God is two separate words,  Ēl ( אל), meaning, “might,”  and Shaddai  (שׁדּי ) , meaning , “the Almighty, the Powerful One, or the Mighty One.” As a combined name of God, El Shaddai, which occurs seven times in Sacred Scripture, was the covenant name for God to the Patriarchs until the time of Moses. The Jewish rabbis believed  that the term meant the “One who is self-sufficient.” God’s covenant was moral and ethical in character, not ritualistic or orgiastic.

Continue reading

Justification by what?


by Mike Ratliff

1 Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand; and we exult in hope of the glory of God. (Romans 5:1-2 NASB)

 

Justification by Faith is a doctrine that was the storm center of the Reformation. It was also a major concern of the Apostle Paul. As we study his epistles we can plainly see that he considered this doctrine to be the heart of the gospel. (Romans 1:17; 3:21-5:21; Galatians 2:15-5:1) It also shaped both his message (Acts 13:38-39) and his devotion and spiritual life (2 Corinthians 5:13-21; Philippians 3:4-14) Continue reading

Supply of the Spirit of the Lord Jesus Christ


by Mike Ratliff

18 What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.
19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ, 20 According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death. (Philippians 1:18-20 KJV)

The ESV translates the passage above as:

18 What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice.
Yes, and I will rejoice, 19 for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ this will turn out for my deliverance, 20 as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now as always Christ will be honored in my body, whether by life or by death. (Philippians 1:18-20 ESV)

The NASB translates the passage above as:

18 What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed; and in this I rejoice.
Yes, and I will rejoice, 19 for I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ, 20 according to my earnest expectation and hope, that I will not be put to shame in anything, but that with all boldness, Christ will even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death. (Philippians 1:18-20 NASB)

What is this “provision” or “help” or “supply” Paul is talking about  how can we “tap” into it ourselves as we stand firm in these Laodicean days? Let’s see… Continue reading

Christians’ Blessed Hope


by Mike Ratliff

11 For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, 12 instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age, 13 looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, 14 who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed, and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. (Titus 2:11-14 NASB)

There are false Christians today in the world, there were in the past, there will be in the future. The world is always full of false Christians. As I have been saying for many years, there are more false Christians than true ones. I’m afraid to say there may be more false prophets than true prophets. There are certainly more false representatives of Jesus Christ than true representatives of Christ. But as things get worse, as persecution escalates, the false are going to fall away, they are  going to fall away because our Lord said so.

10 At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. 11 Many false prophets will arise and will mislead many. 12 Because lawlessness is increased, most people’s love will grow cold. (Matthew 24:10-12 NASB)

They will hold on to their sin. The world as it moves in this direction is going to get worse and worse and worse. The world’s evil is going to escalate. We are seeing it in our own culture today. And people love their sin and as their sin is legitimized, as their sin is normalized, as their sin is legalized they’re going to cherish their sins more openly and more publicly and they’re not going to be interested in the things of Christ and suffering for the cause of Christ. Continue reading

Victory in Christ


by Mike Ratliff

31 What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? 32 He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? 33 Who will bring a charge against God’s elect? God is the one who justifies; 34 who is the one who condemns? Christ Jesus is He who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. 35 Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 36 Just as it is written,
“ For Your sake we are being put to death all day long;
WE were considered as sheep to be slaughtered.”
37 But in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us. 38 For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, 39 nor height, nor depth, nor any other created thing, will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. (Romans 8:31-39 NASB)

It is vital for each Christian to grasp the truths from Romans 8:18-39 in order to stand firm in the midst of every conceivable attack our enemy can use against them. As we study this passage we learn several things. One very important truth is that what God reveals is how these truths in this passage are like a dividing line. Those who come down on the side of God’s Sovereignty and the security of the believer within it have it right, while there are many who call themselves Christians who ignore these truths and teach the opposite leaving those who follow them in the bondage of fear and doubt and even believing in the sovereignty of Satan and his demons. There is another group of course, that would be all in the liberal camp who take the name of Christian for whatever reason, but believe in no historical Christian doctrines. No, they only believe in their own man-made “god” and “jesus” made in their own image. These magnificent truths are meant only for genuine believers not those who have never bowed the knee to Christ as Lord and are now walking in repentance having been saved by grace through faith as a gift from God himself.  Continue reading

Forgiveness of the Saints


by Mike Ratliff

7 “ Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven,
And whose sins have been covered.
8 “ Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account.” (Romans 4:7-8 NASB)

The Church, the genuine Church that is, is made up of people whose sins have been forgiven by our merciful God. What is the basis for this forgiveness? Are these God has forgiven more worthy than those outside the Church? Let us look at the paradox of our Holy, Righteous, and Just God who proclaims that He will not forgive those who have sinned against Him, but who does show mercy to some.

Continue reading

Standing firm in your faith


by Mike Ratliff

3 Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα, 4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων, λογισμοὺς καθαιροῦντες 5 καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, (2 Corinthians 10:3-5 NA28)

3 For though we walk in the flesh, we are not warring according to the flesh. 4 For the weapons of our warfare are not fleshly, but powerful through God to the overthrow of strongholds overthrowing reasonings 5 and every high thing rising up against the knowledge of God and leading captive every thought into the obedience of Christ. (2 Corinthians 10:3-5 translated from the NA28 Greek text)

All believers who are still in this life also live and walk in the flesh in a physical sense, but the goal must be to grow into maturity and no longer walk that way in a moral sense (Romans 8:4). Christians who are obediently doing this must actively war according to the spirit, never the flesh, in the battle to free souls from the forces of darkness and bring them to maturity in Christ (cf. 1 Corinthians 1:17-25; 2:1-4). Therefore, those whose ministries are based around appealing to the flesh are actually warring according to the flesh and that does not work, at least not in an eternal sense. What is done in the flesh may look impressive to those who walk in the flesh in a moral sense, but they are impotent and powerless to free souls from the forces of darkness and bring them to maturity in Christ. Why? They cannot successfully oppose satanic assaults on the gospel or any of God’s truths, which explains why the “seeker” oriented “churches” continually morph into more and more bizarre forms.  Continue reading

O unbelieving generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you?


by Mike Ratliff

5 The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” 6 And the Lord said, “If you had faith like a mustard seed, you would say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and be planted in the sea’; and it would obey you. (Luke 17:5-6 NASB)

This Christian walk is actually a pilgrimage through life. It begins at salvation and continues to the Celestial City where the believer will be with the Lord eternally. However, the journey itself is the means through which God sanctifies His children. Satan hinders God’s people at every turn. The more they are devoted to the Lord and obey Him, the more He hinders. God allows this in order to peel away the layers of pride and self-sufficiency in each believer. These things are bound to this world and flesh and, therefore, are impotent to bring joy to the believer and glory to God. Even in our “devotion” we can fall into the trap of self-focus and self-righteousness. Therefore, God allows Satan to hinder us that we will see clearly that our joy and fulfillment are only in humbly submitting to the Lord in all things instead of always getting our way about our circumstances, which are ordained by God. This is also true for those whom God has ordained to stand firm and use His discernment and wisdom to withstand the enemy’s attacks on the church through heresies and growing apostasy. As we uncover and expose what is really going on in the visible church we must do so in light of the spiritual warfare going on all around us. As God uses us we must be even more alert and prepared for Satan’s hindering attacks. His goal is to destroy our faith and drive a wedge between us and our Lord. He will use other people and our circumstances to do this. We must, therefore, ask God to increase our faith and help our unbelief each day in order to do what we do for the Lord in prayerful humility with the fortitude He gives us. It must be for His glory alone.
Continue reading